top of page
ארגון קטן מתבסס בד"כ על וירטואוזיות אישית, קשרים בינאישיים וידע מקצועי ומוצרי רחב של כל עובד שמאפשר יכולת תגובה מהירה. כאשר הארגון עושה "קפיצת גדילה", המציאות משתנה ומחייבת התאמה של אופן הניהול.
שינויים אופייניים הנדרשים בשלב כזה יכולים להיות:
  • הוספת דרג ניהול ביניים
  • פורמליזציה של תהליכי עבודה
  • הבנייה של תהליכי ניהול ידע
  • הכנסת כלים וטכנולוגיות חדשות
אני עוזרת לארגון:
  • למפות את השינויים הנדרשים ולתכנן אותם (למשל, פונקציות ותפקידים חדשים, תהליכי רוחב, תשתיות מש"א ועוד)
  • לבנות תכנית ניהול שינוי
  • לחזק יכולות ניהול בתוך הארגון, כמו גם לקלוט מבחוץ יכולות חדשות

Scale Up

bottom of page