top of page

פתרונות

כל ארגון הוא ישות דינמית, המשתנה ללא הרף בתגובה למהלכים פנימיים וחיצוניים – כאלו שכבר התרחשו או כאלו שצפויים להתרחש בעתיד.
סל הפתרונות המוצע מאפשר לארגון להתמודד בהצלחה עם האתגר הספציפי הניצב בפניו, כמו גם מחזק את יכולת ההתמודדות שלו עם שינויים ככלל.

פיתוח הנהלה ופיתוח צוות

צוות הנהלה אפקטיבי מתאפיין בתפיסת תפקיד בהירה, חזון מגובש, סדר עדיפויות ברור וגבולות גזרה מוסכמים. זהו צוות שיש בו הערכה הדדית, אמון ויכולת לבטא אי הסכמה ולנהל קונפליקטים.

קרא.י עוד

פיתוח מנהלים

פיתוח מנהלים הוא תהליך מתמשך, שדורש כלים ומיקודים שונים במהלך השלבים ההתפתחותיים של המנהל.ת וכנגזרת מהאתגרים הארגוניים.

קרא.י עוד

ליווי תהליכי שינוי

שינוי משמעותי נוגע בממדים של מבנה ארגוני, תהליכי עבודה, טכנולוגיה, תרבות, מנהיגות ומחוברות. ניהול שינוי אפקטיבי יידע לנתח את ההשלכות ולתרגם את התובנות לתכנית הטמעה אינטגרטיבית

קרא.י עוד

שיפור עבודת ממשקים

חלק ניכר מ"הדרמה" הארגונית מתרחש בממשקים - בין המכירות לפיתוח, בין המוצר לפיתוח, בין הפיתוח לתפעול, בין המטה לשטח...

קרא.י עוד

ייעוץ אישי למנהל.ת

תהליך הייעוץ האישי מאפשר למנהל למצות באופן מיטבי את עוצמותיו במסגרת התפקיד ואל מול האתגרים הארגוניים איתם הוא מתמודד.

קרא.י עוד

ליווי תהליכי scale-up

ארגון קטן מתבסס בד"כ על וירטואוזיות אישית, קשרים בינאישיים וידע מקצועי ומוצרי רחב שמאפשר יכולת תגובה מהירה. כאשר הארגון עושה "קפיצת גדילה", המציאות משתנה ומחייבת התאמה של אופן הניהול.

קרא.י עוד

bottom of page