top of page
אני מציעה מגוון פתרונות שנותנים מענה לפיתוח מתמשך של יכולות ניהול ומנהיגות בדרגים שונים:
  • קורס ניהול בסיסי
  • קורס מנהיגות
  • קבוצת עמיתים להתייעצות בדילמות ניהוליות והעשרה
  • תהליך ממוקד של משוב עמיתים ומדווחים (360)
התכניות הקבוצתיות מספקות ידע וכלים מעשיים, לצד פיתוח תפיסת תפקיד מותאמת והעמקת ההכרות עם הסגנון האישי. בנוסף, הן מייצרות אמון, פתיחות וחיבור משמעותי בין המשתתפים. הקשרים הנוצרים מחזקים את הלכידות הארגונית ומייצרים רשת תמיכה והתייעצות בחיי היומיום

פיתוח מנהלים

bottom of page