top of page
מטרת הייעוץ האישי היא לאפשר למנהל למצות באופן מיטבי את עוצמותיו במסגרת התפקיד ואל מול האתגרים הארגוניים איתם הוא מתמודד.

 

תהליך העבודה מתבצע באמצעות סדרת מפגשים מובנים למחצה (6 - 14 מפגשים), וכולל:

  • הגדרת יעדים אישיים ומדדי הצלחה לתהליך

  • עבודה על תפיסת תפקיד וסגנון ניהולי

  • זיהוי עוצמות וחסמים ברמה האישית וברמת הסביבה הארגונית

  • פיתוח משותף של דרכים למנוף העוצמות והסרת החסמים למען השגת אפקטיביות ניהולית מיטבית

 
תהליך העבודה ממוקד מטרות ותחום בזמן, ויחד עם זאת נוגע בתפיסות עמוקות של תפקיד ויחסים בינאישיים. 
בעבודה עם מנהלים מתחילים, אני מתמקדת בפיתוח תפיסת תפקיד והקניית מיומנויות בסיסיות.
בעבודה עם מנהלים בכירים, אני עובדת על יכולת מנהיגות, חשיבה אסטרטגית ובניית ארגון.

ייעוץ אישי

bottom of page